Surahammars kommun – Våld och demenssjukdom

Socialförvaltningen i Surahammars kommun har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning om Våld och demenssjukdom för 25 personer inom vård och omsorg och äldrevård. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretisk genomgång med många praktiska tips.

Under utbildningen tar vi bland annat upp hur man kan hantera olika konfliktsituationer beroende på olika demensdiagnoser, betydelsen av hur man kommunicerar och samtalar, kroppsspråket, att förebygga våld- och hotsituationer och hur man kan ge hjälp och stöd till anhöriga.

 

Läs mer om utbildningens grundkoncept

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert.
Ann-Christine Raadsen-Brander
Telefon 08-522 506 11
E-post ann-christine.raadsen-brander@kui.se